fbpx

Šperploča

Šperploča

Šperploča

Previous
Next

Šperploča je osnovni naziv za različite vrste ploča koje se sastoje od međusobno lijepljenih drvenih slojeva. Za sve višenamjenske vrste ploča tipična je simetrična struktura: pojedini slojevi su jedan nasprem drugog i do 90 stepeni pomaknuti i na taj način daju stabilnost ploči. Najačešće imaju tri sloja furnira, uglavnom su slojevi furnira neparni. Izuzetak je kod četveroslojnih struktura kod kojih su dva središnja sloja smještena paralelno.
Osnovna sirovina za izradu šperploča su trupci bukve, breze, topole.
Prednosti šperploča u usporedbi sa ostalim lijepljenim pločama su: odlična čvrstoća na savijanje, dobar modul elastičnosti, te tvrdoća.

Standardni formati:
2500×1220, 2440×1220, 2300×1220

Debljine:
4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 17mm, 22mm

Klase:
BB/BB, B/BB, BB/B, BB/CC, BB/C, D

Scroll to Top